SWOT Analysis for this examination
Strength:


Masa yang agak banyak berbanding semester yang lepas-lepas

Master Plan Reconstitution


Weakness:

Bacaan yang belum dihabiskan

- DD2 : 15
- QA : 8
- PK : 8
- PP4 : 10
- SAT : 7
- PE : 5

Opportunitiy:

- Pertolongan Allah yang amat dekat


Threat:


- Pertambahan bahan yang perlu dibaca di saat akhir
- Tanggungjawab yang datang dengan tiba-tiba
- Rasa malas kerana teramat stress
- Kurang jelas matlamat peperiksaan
- Kurang mendekatkan diri kepada Allah

No comments:

Post a Comment